Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Phân cấp việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động từ 10 người trở lên trên địa bàn TP.
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
tải pdf về
05-10-15qd.pdf