Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Ban hành Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn TP.
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
05-17 qd.doc