Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2016
Ngày ban hành18/11/2016
Ngày hiệu lực18/11/2016
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
thanhkhoakehoachcungcapnuocsach.doc