Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013
Ngày ban hành31/10/2012
Ngày hiệu lực31/10/2012
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Tải về
11-01 23ct.rtf