Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Điều chỉnh mức chi bồi dưỡng công tác cho các cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý vi phạm hành chính.
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
03-14 1179u.doc