Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 8
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
07-29 HTin-Quy haoch khu dan cu phu loi phuong 16 quan 8-2097-ma.doc