Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Tân An Hội (khu 2), huyện Củ Chi (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
09-13 4819qd.doc