Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục Gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
Cơ quan ban hành Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Lĩnh vực 25.01 LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Trình tự thực hiện
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.
* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM – Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
* Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4.
* Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trả kết quả trên Giấy biên nhận hồ sơ, thương nhân nhận kết quả tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
* Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu);
* Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
* Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Yêu cầu về văn bản:
* Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y).
Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý * Luật thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.
* Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 2/8/2006.
* Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10/4/2008.
* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13/10/2006.
* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Đối tượng
Tổ chức.
Tài liệu đính kèm
Xem word online
III.5.DonDNGiaHanGPTLVPDDD.doc
Xem word online
III.5.BaoCaoHoatDongVPDD.doc
Xem word online
III.5.doc
Số lượt người xem 1748
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)