Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp do hết thời hạn hoạt động mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập do vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam).
Cơ quan ban hành Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Lĩnh vực 25.01 LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Trình tự thực hiện * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.
* Bước 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM– Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM. Cán bộ tiếp nhận ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Thời gian làm việc: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, thương nhân thực hiện lại Bước 2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: thực hiện tiếp Bước 4.
* Bước 4: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM xóa tên Văn phòng đại diện trong Sổ đăng ký.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
* Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu).
* Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp;
* Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đăng báo;
* Bản sao các giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam, với các tổ chức và cá nhân có liên quan;
* Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.
Yêu cầu về văn bản: Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
b) Số lượng hồ sơ: 2 bộ ( 1 bộ gốc và 1 bộ sao y).
Thời gian giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý
* Luật thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006.
* Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 2/8/2006.
* Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; hiệu lực thi hành ngày 10/4/2008.
* Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; hiệu lực thi hành ngày 13/10/2006.
* Văn bản số 7190/BCT-KH ngày 15/8/2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Đối tượng Tổ chức
Tài liệu đính kèm
Xem word online
III.8.MauTb_DuKienChamDutHoatDong_VPDD.doc
Xem word online
III.8.MauTb_ChamDutHoatDong_VPDD.doc
Xem word online
III.8.doc
Số lượt người xem 1533
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)