Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Lĩnh Vực Mức độ 4 Mức độ 3 Mức độ 2 Mức độ 1
0 0 282 0
01.01 Nông nghiệp 0 0 28 0
01.02 Lâm nghiệp 0 0 51 0
01.04 Thuỷ sản 0 0 32 0
01.05 Thuỷ lợi 0 0 10 0
01.06 Phát triển Nông thôn 0 0 9 0
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác 0 0 10 0
02.03 Quy chế thi, tuyển sinh 0 0 1 0
02.04 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 0 0 1 0
03.01 Xây dựng 0 154 0 0
03.02 Kiến trúc 0 0 1 0
03.03 Quy hoạch xây dựng 0 0 22 0
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao 0 0 31 0
03.06 Nhà ở và công sở 0 0 75 0
03.07 Kinh doanh bất động sản 0 0 10 0
04.01 Đất đai 0 0 202 0
04.02 Tài nguyên nước 0 0 22 0
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất 0 0 24 0
04.04 Môi trường 0 0 37 0
04.05 Khí tượng, thuỷ văn 0 0 5 0
04.06 Đo đạc và bản đồ 0 0 33 0
05.01 Hoạt động khoa học và công nghệ 0 0 11 0
05.03 Sở hữu trí tuệ 0 0 2 0
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0 27 0
05.05 Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 0 0 4 0
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài 0 0 17 0
07.02 Khám, chữa bệnh 0 0 44 0
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần 0 0 14 0
07.05 Y dược cổ truyền 0 0 31 0
07.06 Dược - Mỹ phẩm 0 0 47 0
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 0 0 7 0
07.08 Trang thiết bị và công trình y tế 0 0 1 0
07.09 Bảo hiểm y tế 0 0 11 0
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 0 0 6 0
08.03 Dịch vụ thương mại 0 0 10 0
08.04 Thi đua khen thưởng 0 0 5 0
08.06 Vật liệu nổ công nghiệp 0 0 3 0
08.07 Dầu khí 0 0 3 0
08.08 Điện 0 0 6 0
08.09 Xúc tiến thương mại 0 0 3 0
09.01 Báo chí 0 0 5 0
09.02 Xuất bản 0 0 10 0
09.03 Quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm 0 0 4 0
09.05 Viễn thông và Internet 0 0 1 0
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử 4 0 0 0
10.01 Di sản văn hoá 0 0 2 0
10.02 Nghệ thuật biểu diễn 0 0 13 0
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm 0 0 5 0
10.07 Quảng cáo 0 0 36 0
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động 0 0 14 0
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp 0 0 11 0
10.14 Hướng dẫn du lịch 0 0 2 0
10.15 Kinh doanh du lịch 0 0 12 0
11.01 Việc làm 0 0 11 0
11.02 Bảo hiểm thất nghiệp 0 0 8 0
11.04 Dạy nghề 0 0 30 0
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công 0 76 0 0
11.06 Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện 0 0 1 0
11.08 Người có công 0 0 84 0
11.09 Bảo trợ xã hội 0 0 60 0
11.10 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 0 0 3 0
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 6 0
12.01 Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước 0 0 3 0
12.03 Địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính 0 0 1 0
12.05 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước 0 0 1 0
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 0 0 27 0
12.08 Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 0 0 13 0
12.09 Thi đua khen thưởng 0 0 26 0
12.10 Tôn giáo 0 0 24 0
12.16 Thanh tra 0 0 1 0
13.01 Đường bộ 0 0 87 0
13.03 Đường thủy nội địa 0 0 79 0
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước 0 0 10 0
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước 0 0 8 0
14.04 Quản lý dự trữ nhà nước 0 0 9 0
14.05 Quản lý tài sản nhà nước 0 0 20 0
14.13 Lĩnh vực giá 0 0 30 0
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo 0 0 10 0
16.06 Hành chính tư pháp 0 0 149 0
16.07 Bổ trợ tư pháp 0 0 26 0
16.08 Công tác nuôi con nuôi 0 0 2 0
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước 0 0 32 0
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 0 0 118 0
17.04 Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài 0 0 4 0
17.05 Đấu thầu 0 0 22 0
17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp 0 0 86 0
17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 0 0 55 0
20.01 Quản lý xuất nhập cảnh 0 0 4 0
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú 0 0 21 0
20.05 Phòng cháy, chữa cháy 0 0 5 0
20.06 Đăng ký, quản lý con dấu 0 0 2 0
20.07 Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 0 0 1 0
20.11 Khiếu nại, tố cáo 0 0 19 0
21.09 Tư pháp 0 1 0 0
23.01 Hoạt động Tín dụng 0 0 7 0
25.01 LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 0 0 13 0
Lao Động 0 5 0 0
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)