Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2611
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Đăng ký cấp phép xây dựng 03.01 Xây dựng Quận - Huyện
Xác nhận hồ sơ lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Quận - Huyện
Ðăng ký Chấp thuận Họp báo
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chấp thuận Hội thảo, Hội nghị có yếu tố nước ngoài 09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp phép Trang thông tin điện tử tổng hợp
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)