Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 2, Ngày 03/08/2020, 00:00
Đến ngày: Thứ 5, Ngày 10/09/2020, 00:00