Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Từ 03/02/2018 đến


Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2018)
 
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 7, Ngày 03/02/2018, 00:00
Đến ngày: