Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Từ 01/01/2019 đến 25/12/2019

Thành phố Hồ Chí Minh


50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày: Thứ 3, Ngày 01/01/2019, 00:00
Đến ngày: Thứ 4, Ngày 25/12/2019, 00:00