Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Từ 19/08/2019 đến 23/09/2019


Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)
 
Chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 00:00
Đến ngày: Thứ 2, Ngày 23/09/2019, 00:00