Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ ngày: Chủ Nhật, Ngày 20/10/2019, 00:00
Đến ngày: Thứ 4, Ngày 20/11/2019, 00:00