Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 Từ 20/11/2019 đến 20/12/2019


Đây là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo
 
Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 4, Ngày 20/11/2019, 00:00
Đến ngày: Thứ 6, Ngày 20/12/2019, 00:00