Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Kỷ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020) Từ 01/09/2020 đến 01/10/2020


Kỷ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020)
 
Kỷ niệm 75 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020)
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 3, Ngày 01/09/2020, 00:00
Đến ngày: Thứ 5, Ngày 01/10/2020, 00:00