Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020)
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 2, Ngày 23/11/2020, 00:00
Đến ngày: Thứ 4, Ngày 23/12/2020, 00:00