Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ Từ 27/07/2017 đến


Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
 
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
Địa điểm:
Từ ngày: Thứ 5, Ngày 27/07/2017, 00:00
Đến ngày: