Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính


Người đứng đầu

Ông Nguyễn Trọng Quang

Văn phòng

115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38279415

Fax: (84-8) 38244656

Website

www.unicef.org/vietnam/

Giờ làm việc

08g00 – 12g00 và 13g00 – 17g00, thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ của Việt Nam