Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Chỉnh sửa
Ủy viên 
Bí thư 
Phó Bí thư 
Chủ tịch 
Phó Chủ tịch 
Phó Bí thư thường trực 
Phó Chủ tịch thường trực 
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách 
Trưởng ban Văn hóa – Xã hội 
Trưởng ban Pháp chế 
Ủy viên Thường trực 
Đồng chí 
Đại biểu