Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh
Chủ tịch
NGUYỄN THÀNH PHONG
Phó Chủ tịch
LÊ THANH LIÊM
Phó Chủ tịch
TRẦN VĨNH TUYẾN
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN HOAN
Phó Chủ tịch
NGÔ MINH CHÂU
Phó Chủ tịch
DƯƠNG ANH ĐỨC
Kết quả thu được :: 6 dòng
Ủy viên UBND Thành Phố
Ủy viên :
TRƯƠNG VĂN LẮM
Ủy viên :
HUỲNH VĂN HẠNH
Ủy viên :
PHẠM THÀNH KIÊN
Ủy viên :
NGUYỄN PHƯỚC TRUNG
Ủy viên :
LÊ HÒA BÌNH
Ủy viên :
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Ủy viên :
LÊ MINH TẤN
Ủy viên :
HUỲNH THANH NHÂN
Ủy viên :
NGUYỄN VIỆT DŨNG
Ủy viên :
LÊ HỒNG SƠN
Ủy viên :
NGUYỄN TẤN BỈNH
Ủy viên :
HUỲNH VĂN HỒNG NGỌC
Ủy viên :
NGUYỄN THANH NHÃ
Ủy viên :
BÙI TÁ HOÀNG VŨ
Ủy viên :
NGUYỄN VĂN NAM
Ủy viên :
LÊ ĐÔNG PHONG
Ủy viên :
LÊ THỊ HUỲNH MAI
Ủy viên :
TRẦN QUANG LÂM
Ủy viên :
ĐẶNG MINH ĐẠT
Ủy viên :
HÀ PHƯỚC THẮNG
Kết quả thu được :: 20 dòng