Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mẫu đăng ký tham gia sơ tuyển chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ (14/04)
  (MẪU SỐ 1) SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TPHCM   THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH       CHƯƠNG TRÌNH VƯỚN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ       MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA SƠ TUYỂN NĂM 2010 __________       1. Tên đề tài, dự...
Thông báo Chương trình Vườn ươm sáng tạo KH & CN trẻ lần thứ XX năm 2016 (14/04)
Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH&CN trẻ lần thứ XX năm 2016   THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH   TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ *** Số:  24 /TB-TTPTKHCNT   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ...
Chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ (14/04)
Chương trình vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ A. Căn cứ pháp lý ( văn bản pháp luật cụ thể ) để thực hiện chương trình: Văn bản số 03/CT – LT/9, ngày 20/03/1996 Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh với Sở Khoa học & Công nghệ . B. Giới thiệu về chương trình: Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, v...
Các chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp thành phố giai đoạn 2011-2015 (05/08)
  (HCM CityWeb) - Ngày 18 tháng 2 năm 2012 Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM ban hành Quyết định 064/QĐ-SKHCN về việc thành lập Ban chủ nhiệm các chương trình khoa học - công nghệ  cấp thành phố giai đoạn 2011-2015. Trong đó  các chương trình nghiên cứu khoa học – công nghệ trọng điểm thành phố giai đoạn 2011-2015 bao gồm:   1.         Chương trình Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông 2.  ...
2006 (06/07)
Các đề tài, chương trình nghiệm thu năm 2006 1. Chương trình công nghệ thông tin 2. Chương trình công nghệ sinh học 3. Chương trình tự động hóa 4. Chương trình bảo vệ môi trường và tài nguyên 5. Chương trìnhkhoa học xã hội nhân văn và đổi mới cơ chế quản lý 6. Chương trìnhy tế và bảo hộ lao động 7. Chương trình giáo dục – đào tạo 8. Chương trình thể dục thể thao 9. Chương trìnhcông nghệ...
Xem theo ngày: