Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu? (01/07)
           Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Diện tích : 2.095,239 km2 Dân số :  7.123.340 người (2009) Dân tộc : Việt , Hoa , Khơme , Chăm… Đơn vị HC : 24 quận huyện Khí hậu hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa bì...
Trung tâm Kinh tế - Thương mại (30/06)
Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế của cả nước Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 0,6% diện tích và 6,6 % dân số so với cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nếu như năm 2001 tốc độ tăng GDP c...
Trung tâm Giáo dục - Khoa học Công nghệ - Y tế (29/06)
TP. Hồ Chí Minh, trung tâm giáo dục- khoa học & công nghệ - Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của mình. Về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đã phát triển theo chiều hướng ngày càng gia tăng, số lượng đào tạo thường năm sau cao hơn năm trước; loại hình đào tạo cũng đa dạng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Số ...
Trung tâm Văn hóa - Du lịch (28/06)
Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố trẻ trung và hiện đại mới 300 năm tuổi, song trong lòng thành phố đã chứa đựng biết bao giá trị văn hoá nhân văn - văn hoá lịch sử được kết tinh và thăng hoa từ sự giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau trên nền tảng văn hoá mang đậm bản sắc Việt Nam .
Giao lưu văn hoá tộc người ở đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (27/06)
Việc tìm hiểu đặc điểm giao lưu văn hoá tộc người ở đô thị Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hướng tiếp cận cần thiết để nhận biết rõ thêm những vấn đề lịch sử - văn hoá của thành phố này, một thành phố trẻ, vốn có nhịp độ đô thị hoá nhanh và có cấu trúc dân cư đa tộc… Tính đa tộc trong cộng đồng dân cư của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh có rất sớm và ngày càng phát triên. ...