Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu > Posts
Lịch sử - Văn hóaThứ 5, Ngày 28/07/2011, 01:45
 

Hướng đến tương lai

Bản đồ quy hoạch thành phố đến năm 2010

 

 

 

Các dự án phát triển thành phố
  - Hướng ra biển đông
  - Công trình Trung tâm Văn hoá Thương mại Sài Gòn
  - Hầm ngầm qua Thủ Thiêm
  - Triển vọng của sân bay Tân Sơn Nhất
  - Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm
Định hướng
  - Thành phố Hồ Chí Minh diện mạo năm 2010
  - Định hướng sử dụng đất TPHCM đến năm 2010
  - Định hướng ngành tài chính ngân hàng đến năm 2010
  - Định hướng phát triển nhà TPHCM đến năm 2010
Quy hoạch
  - Quy hoạch phát triển du lịch TPHCM đến năm 2010
  - TPHCM trong chiến lược không gian và lãnh thổ năm 2010
  - Quy hoạch - phát triển dân số, nguồn lao động. mức sống dân cư TPHCM đến năm 2010
  - Quy hoạch bố trí dân cư TPHCM đến 2010
  - Quy hoạch giao thông TPHCM đến 2010
  - Hướng phát triển và quy hoạch ngành nông lâm ngư nghiệp TPHCM đến 2010
  - Quy hoạch cấp thoát nước, môi trường TPHCM
  - Quy hoạch phát triển mạng Bưu chính Viễn thông đến năm 2010
  - Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống văn hoá xã hội năm 2010
  - Điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2020
  - Quy hoạch phát triển ngành Văn hoá - Thông tin đến năm 2010

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: