Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ 1/8/2019: Hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cơ quan, đơn vị (01/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn TP giai đoạn 2019 – 2021. Phong trào nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Cuối năm 2020: Chính thức vận hành hệ thống đốt rác phát điện (31/07)
(HCM CityWeb) - Nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 khoảng 50% khối lượng rác sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP đến năm 2025, trình UBND TP trong tháng 7/2019;
Đầu tư bổ sung một số hạng mục xử lý chất thải (31/07)
(HCM CityWeb) - Nhằm khép kín quy trình xử lý nước thải và bùn thải, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa mùi hôi ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận, UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn ODA kết dư sau đấu thầu của dự án Vệ sinh môi trường TP - giai đoạn 2 để đầu tư bổ sung các hạng mục theo thứ tự ưu tiên gồm: hạng mục xử lý bùn thải công nghệ hiện đại, Trung tâm học tập môi trường...
Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP (22/05)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2019.
Định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TPHCM đến 2020 tầm nhìn 2030 (13/07)
Quy hoạch định hướng hệ thống quản lý chất thải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hướng đến hệ thống quản lý xanh, trên cơ sở các Chiến lược và Qui hoạch phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng các thành tựu cập nhật về kỹ thuật – công nghệ tái chế và xử lý chất thải, về khoa học quản lý đô thị và môi trường, học tập một số trường hợp điển hình đã được áp dụng thành công ở một số thành phố trên thế giới và điều kiện thực tế của thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Vùng, quốc gia và khu vực
Xem theo ngày: