Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch và phát triển > Posts
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịChủ Nhật, Ngày 18/03/2018, 08:30

Ý kiến nội dung nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận được văn bản số 16732/UBND-QLĐT ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đề nghị thẩm định hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.


Liên quan đến nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của Sở Giáo dục, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Củ Chi. Căn cứ nội dung cuộc họp, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến như sau:


- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đề xuất lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi với quy mô diện tích: 10,36 ha, quy mô dân số: 1.200 người. Các thành viên dự họp nhận thấy với quy mô đồ án nêu trên sẽ không đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức lập quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch; khó đảm bảo cân đối về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị tại khu vực.


- Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận thấy kế cận, tiếp giáp phía Bắc khu vực lập nhiệm vụ quy hoạch nêu trên qua Quốc lộ 22 là Cụm Công nghiệp Tân Quy A hiện chưa lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và theo nội dung Tờ trình số 10560/TTr-SCT ngày 15/11/2017 của Sở Công thương trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, Cụm công nghiệp Tân Quy A không nằm trong danh sách các Cụm công nghiệp được giữ lại.


- Do đó, để đồng bộ và phủ kín quy hoạch trong khu vực, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phối hợp Sở Công thương xem xét định hướng phát triển khu vực Cụm công nghiệp Tân Quy A (trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo đề xuất của Sở Công thương); căn cứ nhu cầu phát triển của địa phương để rà soát, nghiên cứu mở rộng ranh nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 bao gồm cả phần đất Cụm công nghiệp Tân Quy A.


Sau khi có phương án về ranh giới và quy mô lập quy hoạch cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cần hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận.

 

Sở QHKT


Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: