Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, phương thức tài chính và phương thức đầu tư.
Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 (31/07)
(HCM CityWeb) - Để tiếp tục thực hiện “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030”, UBND TP vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn lĩnh vực vi mạch, để xây dựng kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này; phát triển thị trường vi mạch điện tử; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp vi mạch TP.
Kiến nghị Trung ương giải pháp xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa đề xuất Bộ Công Thương một số giải pháp trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư ngân sách TP phân cấp có mục tiêu từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết cho UBND các quận-huyện để thực hiện các dự án khẩn cấp nằm ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thỏa điều kiện tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.
Sẽ ban hành danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương hoàn chỉnh danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn TP năm 2019; trong đó cần tạo sự chủ động cho sở-ngành và quận-huyện trong việc chọn địa điểm để quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch dành đất kêu gọi đầu tư phát triển trung tâm hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế; xác định tên hội chợ, mục đích, thời gian tổ chức, quy mô cho từng địa điểm; nghiên cứu một số tiêu chí để xem xét, phê duyệt như: quảng cáo hàng Việt Nam, hàng chất lượng, không quảng cáo hàng ngoại, không bán hàng kém chất lượng, hàng không xuất xứ, hàng gian, hàng giả…

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: