Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (17/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ ban hành về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; đồng thời tiếp tục là đầu mối triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TPHCM từ năm 2019 đến năm 2025.
Hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (17/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 (14/07)
(HCM CityWeb) - Từ kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 – 2020, TPHCM vừa đề xuất một số nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030 theo yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đến năm 2030: TPHCM phấn đấu trở thành đô thị thông minh (14/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của TPHCM với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, TPHCM sẽ trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.
Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, phương thức tài chính và phương thức đầu tư.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: