Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 (14/07)
(HCM CityWeb) - Từ kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 – 2020, TPHCM vừa đề xuất một số nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030 theo yêu cầu CCHC và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đến năm 2030: TPHCM phấn đấu trở thành đô thị thông minh (14/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của TPHCM với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, TPHCM sẽ trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.
Chuẩn bị nguồn nhân lực cho đô thị thông minh (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, phương thức tài chính và phương thức đầu tư.
Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 (31/07)
(HCM CityWeb) - Để tiếp tục thực hiện “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030”, UBND TP vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vi mạch bán dẫn lĩnh vực vi mạch, để xây dựng kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này; phát triển thị trường vi mạch điện tử; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp vi mạch TP.
Kiến nghị Trung ương giải pháp xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia (31/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa đề xuất Bộ Công Thương một số giải pháp trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: