Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch và phát triển > Posts
Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiênChủ Nhật, Ngày 18/03/2018, 09:05

Giao đất để xây dựng trường tiểu học Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn


Xét đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại Công văn số 4013/UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 về kiến nghị giao đất để xây dựng trường Tiểu học Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư trường tiểu học Nhị Xuân


Theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015, Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn khởi công; Quyết định số 482/QĐ-SXD-TĐDA ngày 08 tháng 4 năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư, Quyết định số 780/QĐ-SXD-KTXD ngày 13 tháng 6 năm 2016 duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;


Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:


1. Chấp thuận đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại Công văn số 4013/UBND nêu trên về giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nhị Xuân.


2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Thường trực Ban chỉ đạo 09 hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất và các thủ tục liên quan để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nhị Xuân theo quy định.Bản in Quay lại
Xem theo ngày: