Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy hoạch và phát triển > Posts
Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiThứ 5, Ngày 21/06/2012, 14:25

QUY HOẠCH CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý ba khu quy hoạch xử lý chất thải rắn (trừ công trường xử lý rác Đông Thạnh và Gò Cát đã đóng cửa)

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý ba khu quy hoạch xử lý chất thải rắn (trừ công trường xử lý rác Đông Thạnh và Gò Cát đã đóng cửa) như sau:

 

1. Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố

2. Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước

3. Khu công nghiệp xử lý rác Long An – Thành phố Hồ Chí Minh

 

( Tải về để xem chi tiết tại đây)

 

(Văn phòng Sở).


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: