Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Xử lý nghiêm việc tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp (21/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) quý 2/2019.
Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng (21/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
Kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn (21/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TPHCM và TP Hà Nội so với các tỉnh, TP khác.
Nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (19/03)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương trong năm 2019 thực hiện đột phá về công tác cải cách hành chính, trong đó nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp so với năm 2018; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 8/10/2018 của HĐND TP về ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP giai đoạn 2018 – 2020.
Hiệu quả cải cách hành chính - từ nỗ lực mỗi cán bộ, chuyên viên (18/03)
Cùng với việc đẩy mạnh những mô hình, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) để phát huy hiệu quả công việc thì việc nâng cao ý thức, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân là quan trọng. Đó là những giải pháp về CCHC đã được Quận 4 thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua…

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: