Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cấp giấy phép xây dựng qua mạng không quá 15 ngày (19/06)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TPHCM.
Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chánh (19/06)
Công nghệ thông tin từng bước có mặt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại TPHCM. Những ứng dụng mới với nhiều tính năng tiện lợi kịp thời phục vụ nhu cầu người dân. Đi cùng với đó là những đổi mới trong cách làm việc, cung cấp dịch vụ ở nhiều cơ quan, địa phương.
Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế (15/06)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/4/2017 của Thành ủy về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM 6 tháng cuối năm (13/06)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) TPHCM.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (08/06)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn TPHCM.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: