Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tăng cường công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (14/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện tăng cường quản lý, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ công tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục đôn đốc thực hiện và ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, vận động, hướng dẫn tổ chức, người dân tham gia đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và đánh giá thái độ, tác phong, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua Hệ thống.
Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao (14/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của TPHCM giai đoạn 2016-2020.
Công bố 24 thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (07/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố 24 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại TPHCM.
Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 (07/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TPHCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030”.
Từ 23 đến 28-10: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM năm 2017 (07/08)
(HCM CityWeb) – Từ ngày 23 đến 28-10-2017, TPHCM sẽ tổ chức “Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM năm 2017”.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: