Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (22/05)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức TPHCM đến năm 2020 (22/05)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) của TPHCM từ nay đến năm 2020.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (19/05)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND TP về việc kiện toàn Hội đồng thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội của TPHCM giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Hội đồng); dự thảo, tham mưu Quy chế hoạt động của “Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP giai đoạn 2016-2020”.
Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TPHCM (16/05)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM.
Đồng loạt thực hiện phân loại rác tại nguồn (12/05)
(HCM CityWeb) – Ngày 9–5, Báo SGGP phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tọa đàm “Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố”.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: