Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tập trung cải cách TTHC mang lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp (06/09)
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) về công tác cải cách TTHC.
Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng (31/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại TPHCM.
Triển khai phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính (31/08)
(HCM CityWeb) – Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, UBND Thành phố vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tại các đơn vị trực thuộc và UBND các phường-xã, thị trấn; triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý và báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.
Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục nhà đất (24/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị (24/08)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND quận - huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố, đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với cơ cấu chuyển dịch kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, để làm cơ sở cấp phép xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tạo dựng nơi ở ổn định, hạn chế việc xây dựng sai phép, không phép.
Xem theo ngày: