Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chấn chỉnh việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (08/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm việc đề xuất, đánh giá các thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, đơn giản hóa TTHC đảm bảo chất lượng và hiệu quả; khi đề xuất TTHC phải có phương án đơn giản hóa TTHC.
Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (06/11)
(HCM CitWeb) - UBND TP vừa ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn TP.
TPHCM kết hợp tốt “5 trong 1” (05/11)
Trong tương lai, cần có sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về khả năng liên thông điện tử giữa thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội để đơn giản hóa, hiện đại hóa quy trình khởi sự kinh doanh.
Sẽ xây dựng TPHCM là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch (02/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Du lịch đấy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng Chiến lược phát triển du lịch TP đến năm 2030; trong đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch TP và định hướng kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch; cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và ngành du lịch TP.
UBND TPHCM ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn (01/11)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa quyết định ủy quyền cho các sở-ngành và UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP trên các lĩnh vực đô thị - môi trường, kinh tế - ngân sách - dự án và văn hóa - xã hội - khoa học. Việc ủy quyền này được thực hiện từ ngày 20/1/2019 cho đến hết ngày 30/11/2022.
Xem theo ngày: