Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020 (28/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020, UBND TP đã giao Sở Y tế đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả; xây dựng lộ trình thực hiện và kế hoạch giám sát từ nay đến năm 2020 đối với chỉ tiêu “100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi”.
Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả lĩnh vực (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 - 2020.
Nâng tỷ lệ hồ sơ nhà đất giải quyết đúng hạn lên 96% (09/11)
Quận 9 đăng ký giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính từ nay đến cuối tháng 1-2019 nhằm kéo giảm hồ sơ nhà đất trễ hạn để nâng cao tỷ lệ hồ sơ nhà đất được giải quyết đúng hạn lên 96%. Kết quả hoàn thành sẽ là căn cứ quan trọng đánh giá cán bộ và chi trả thu nhập tăng thêm.
Chấn chỉnh việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (08/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện nghiêm việc đề xuất, đánh giá các thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, đơn giản hóa TTHC đảm bảo chất lượng và hiệu quả; khi đề xuất TTHC phải có phương án đơn giản hóa TTHC.
Xem theo ngày: