Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân: Sáng tạo phải trở thành động lực (29/11)
(HCM CityWeb)- Tại các cuộc tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi, Hóc Môn vừa qua, khi nói về kết quả công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đều nhấn mạnh đến yêu cầu đối với từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức thừa hành công vụ phải phát huy cho được tính sáng tạo, hiến kế tìm ra những giải pháp, cách làm tốt nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020 (28/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 – 2020, UBND TP đã giao Sở Y tế đề xuất các giải pháp khả thi, hiệu quả; xây dựng lộ trình thực hiện và kế hoạch giám sát từ nay đến năm 2020 đối với chỉ tiêu “100% trạm y tế có hai bác sĩ, hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi”.
Công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại TPHCM.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả lĩnh vực (28/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2018 - 2020.
Nâng tỷ lệ hồ sơ nhà đất giải quyết đúng hạn lên 96% (09/11)
Quận 9 đăng ký giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính từ nay đến cuối tháng 1-2019 nhằm kéo giảm hồ sơ nhà đất trễ hạn để nâng cao tỷ lệ hồ sơ nhà đất được giải quyết đúng hạn lên 96%. Kết quả hoàn thành sẽ là căn cứ quan trọng đánh giá cán bộ và chi trả thu nhập tăng thêm.
Xem theo ngày: