Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2019 (02/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn triển khai, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.
Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 (12/12)
(HCM CityWeb) - Trên cơ sở kết quả năm 2018, UBND TP vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của một số cơ quan, đơn vị (11/12)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của một số cơ quan, đơn vị.
Chương trình cải cách hành chính TPHCM giai đoạn 2018-2020 gắn với xây dựng chính quyền điện tử (11/12)
(HCM CityWeb)- UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm phải đạt được là: Thủ tục hành chính đạt mức hài lòng trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đạt trên 80%.
Trao giải Cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” năm 2018 (04/12)
(HCM CityWeb) – Ngày 2/12, vòng chung kết và tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” năm 2018 đã diễn ra.
Xem theo ngày: