Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Năm 2019: Tiếp tục tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (24/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; hoàn thành Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại TP.
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (18/01)
(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
Năm 2019: Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội (18/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP năm 2019 - Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.
Tiếp tục thí điểm rút gọn quy trình dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng tại quận 7 (18/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chấp thuận tiếp tục thực hiện thí điểm rút gọn quy trình dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3) cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và mở rộng thêm tại một số tuyến đường trên địa bàn quận 7 trong năm 2019.
Công chức TPHCM sáng tạo trong hoạt động phục vụ người dân (16/01)
Ngày 15/1, Công đoàn viên chức TPHCM đã tổ chức tổng kết phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2018.
Xem theo ngày: