Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Điều chỉnh việc ủy quyền cho các sở-ngành, quận-huyện (24/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.
TPHCM sẽ bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài (24/01)
(HCM CityWeb) - Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ nay đến cuối năm 2020, UBND TP sẽ bổ sung chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời triển khai các chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ; trong đó tập trung vào những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, có vai trò quyết định, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP nhanh và bền vững.
Năm 2019: Tiếp tục tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (24/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; hoàn thành Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng như triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại TP.
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (18/01)
(HCM CityWeb) - Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
Năm 2019: Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội (18/01)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP năm 2019 - Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.
Xem theo ngày: