Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019 (30/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong những tháng cuối năm 2019, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để đưa công tác này trở thành khâu đột phá trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp.
Sẽ xây dựng đề án số hóa của chính quyền TPHCM (30/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai một số nội dung sau Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND TP.
Thử nghiệm xử lý liên thông điện tử đối với hồ sơ thuộc 21 quy trình (26/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo triến khai thử nghiệm việc xử lý liên thông điện tử đối với hồ sơ giữa sở, ban, ngành với UBND TP, Văn phòng UBND TP thuộc 21 quy trình nội bộ đã được duyệt trong thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 31/8/2019.
Năm 2019: Phấn đấu đạt 80% trở lên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (25/07)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng.
Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM thực hiện 2 nhóm giải pháp khắc phục hồ sơ đất đai trễ hẹn (25/07)
(HCM CityWeb) – Để giải quyết tình trạng hồ sơ trễ hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tập trung thực hiện 2 nhóm giải pháp: Phân cấp cho Sở TN-MT ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận – huyện được ký giấy chứng nhận theo quy định; triển khai đồng bộ mô hình liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế; ứng dụng tác nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu trên phần mềm HCM.Lis.
Xem theo ngày: