Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đến hết năm 2019: Phấn đấu 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố (12/08)
(HCM CityWeb) - Theo kế hoạch đến hết tháng 9/2019, UBND TP sẽ công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của quận, huyện và phường, xã, thị trấn; phấn đấu đến hết tháng 12/2019, công bố 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của sở, ban, ngành.
Công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (09/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
15/8: Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” (09/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa có lời mời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến dự Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” vào ngày 15/8/2019, tại khách sạn Rex, số 141 Lê Thánh Tôn, quận 1.
Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ (09/08)
(HCM CityWeb) - Để góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP vừa chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận-huyện quán triệt nội dung Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
Một số nhiệm vụ cải cách hành chính từ nay đến cuối năm 2019 (09/08)
(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP, UBND TP đã chỉ đạo các sở-ngành chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong những tháng cuối năm 2019.
Xem theo ngày: