Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mở rộng đơn vị tham gia thử nghiệm hệ thống đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính (10/09)
(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP, UBND TP đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống thử nghiệm đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo vận hành ổn định, liên thông các yêu cầu giải pháp kỹ thuật đáp ứng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; bổ sung việc thống kê số liệu, thông tin được người dân thao tác vào hệ thống để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính đối với từng cán bộ, công đoạn, đơn vị, địa bàn.
Bài cuối: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc (09/09)
Nền hành chính tinh gọn, hiệu quả sẽ tạo ra môi trường phục vụ, đầu tư, kinh doanh thông thoáng, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được chính quyền TPHCM nỗ lực thực hiện.
Bài 4: Tinh giản bộ máy hành chính (09/09)
Nếu cải cách hành chính được thực hiện ở các khâu mà không tập trung vào tinh giản bộ máy hành chính thì các kết quả đạt được chỉ mang tính bề nổi, cải cách sẽ không được triệt để, không mang lại kết quả bền vững. Chính vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng vấn đề tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, giảm sự chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc hàng ngày.
Bài 3: Hiện đại hóa nền hành chính (09/09)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính được TPHCM xác định là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến xây dựng và triển khai đề án đô thị thông minh.
Bài 2: Đơn giản hóa thủ tục (09/09)
Đi công tác dài ngày nên chỉ với điện thoại kết nối mạng và giấy tờ nhà đất đã được sao chụp từ trước, anh Nguyễn Tấn Đức, ngụ Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố để đăng ký giấy phép xây dựng nhà.
Xem theo ngày: