Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công bố 8 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (13/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công bố danh mục 8 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
Phê duyệt thêm một số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (13/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt thêm một số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của một số sở-ngành.
Quận Bình Tân nâng cao mức độ hài lòng và tạo dựng nền hành chính công khai, minh bạch (07/11)
Ngày 6/11, UBND quận Bình Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng đầu năm 2019 và sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2019.
Kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện (07/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện trên địa bàn TP.
Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông tin đầy đủ, cụ thể cho người dân, doanh nghiệp đối với hồ sơ TTHC bị trễ hạn (07/11)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chọn một số nội dung điểm mấu chốt để tạo sự chuyển động trong thực hiện chủ đề năm đột phá cải cách hành chính tại đơn vị.
Xem theo ngày: