Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quận 1 tư vấn thủ tục hành chính công trên nền tảng di động (26/11)
Sáng 25/11, UBND quận 1 tổ chức ra mắt tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính (TTHC) không giấy lĩnh vực Quản lý đô thị; dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Nội vụ và ứng dụng trên nền tảng di động về tư vấn các TTHC công trực tuyến quận 1.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính (26/11)
(HCM CityWeb) - Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện tiếp tục triển khai thực hiện 10 giải pháp trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và 8 nội dung đã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác CCHC cũng như kiểm tra thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.
Tập trung đào tạo những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao (26/11)
(HCM CityWeb) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài trong thời gian tới, tập trung cho những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, tạo bước đột phá mạnh mẽ.
TPHCM chuẩn bị kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (25/11)
(HCM CityWeb) – Chiều 22/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã có buổi làm việc với TPHCM về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chế độ báo cáo và công tác kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến; đại diện các sở, ngành và một số quận, huyện.
Phê duyệt thêm 83 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (21/11)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt thêm 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai TP; 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện và 23 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường-xã, thị trấn.
Xem theo ngày: