Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sẽ kiểm tra việc thực hiện nội dung được ủy quyền tại các sở - ngành, quận - huyện (14/09)
(HCM CityWeb) - Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điếm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM trong thời gian tới, UBND TP sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP; hoàn thành và triển khai thực hiện tốt Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững;
TPHCM xây dựng mô hình quản lý giao thông thông minh (14/09)
Hệ thống camera ở những tuyến đường trọng yếu và hệ thống giao thông thông minh giúp Trung tâm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống giao thông trên địa bàn.
Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc (07/09)
(HCM CityWeb) - Để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đấy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; duy trì họp giao ban công tác giải ngân đầu tư công 1 tuần/lần để rà soát, giải quyết khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 (24/08)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) năm 2020.
Công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (19/08)
(HCM CityWeb) - Sáng 19/8, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức trực tuyến Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia (TTBCQG), Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Xem theo ngày: