Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giảm ùn tắc giao thông (13/07)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 (Ban hành kèm theo quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)   Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Giao thông vận tải 63 Lý Tự Trọng Phường Bến Nghé Quận 1 Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 38 222 777 Web: www.sgtvt.hochim...
Giảm ngập nước (13/07)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015 (Ban hành kèm theo quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)   Đơn vị thường trực phụ trách:     Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước. 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1 Điện thoại: (84.8) 35 267 498 – Fax: (84.8) 35 265 354 We...
Chuyển dịch cơ cấu (13/07)
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 -2015. (Ban hành kèm theo quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)   Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí...
Cải cách hành chính (13/07)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 -2015 (Ban hành kèm theo quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)   Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Nội Vụ thành phố 86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; điện thoại: (08) 38 295 110...
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (13/07)
  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015. (Ban hành kèm theo quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011)   Đơn vị thường trực phụ trách:        Sở Nội Vụ thành phố 86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; điện thoại: (0...
Xem theo ngày: