Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý sản xuất, kinh doanh muối (13/04)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối.
Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản (13/04)
Đó là nội dung tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản vừa được Chính phủ ban hành.
6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình (13/04)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó có 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.
Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (13/04)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
Quy định về đầu tư, quản lý cảng cạn (13/04)
Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam gồm: Tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động cảng cạn; quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tại cảng cạn.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: