Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (31/10)
(HCM CityWeb) – Chiều ngày 30-10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 – 2020).
Thực hiện cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (23/10)
(HCM CityWeb) – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nội dung cấp nước sạch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở-ngành và đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước TPHCM đến năm 2025, phù hợp tình hình thực tế hiện nay, đảm bảo an toàn cấp nước, bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất, thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó, lưu ý cấp nước khu vực ngoại thành, nông thôn, đảm bảo duy trì 100% người dân nông thôn trên địa bàn thành phố được cung cấp nước sạch.
Nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (29/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016-2020.
Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trong năm 2017 (22/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa giao các sở-ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” trong năm 2017.
Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (19/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi giai đoạn 2016-2020.
Xem theo ngày: