Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 (18/09)
(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, dự kiến đến cuối năm 2020, 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (03/09)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Phấn đấu đạt 100% các xã vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao (31/08)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP sẽ tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện mới; thông tin, tuyên truyền về xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình.
Đến 31/12/2020: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (27/05)
(HCM CityWeb) - Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới TP đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn TP năm 2020.
Hội Nông dân TP tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (23/12)
Chiều 20/12, Hội Nông dân TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020...
Xem theo ngày: