Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Năm 2009, Công an Quận 1 triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. (11/06)
(HCM CityWeb)- Đảng bộ Công an quận 1 vừa có buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TPHCM - Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - ông Lê Thanh Hải và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy về kết quả thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị. Sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động, cán bộ chiến sĩ Công an quận 1 đã ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gư...
TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (10/06)
(HCM CityWeb)- Ngày 07- 1- 2007, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ thị tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đồng thời phổ biến cuộc vận động này đến chi bộ đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân l...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sở Tư pháp sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân (09/06)
(HCM CityWeb)- Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Cơ quan Sở Tư pháp đã thực hiện công trình, việc làm mang ý nghĩa kinh tế- xã hội gắn liền với cuộc vận động thực hành tiết kiệm trong sản xuất, quản lý, tiêu dùng, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, nâng cao sức cạnh tranh, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu,...
Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh (08/06)
(HCM CityWeb)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý luận đầu tiên Người viết để huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mện...
Nguyên tắc "Nói thì phải làm" của tư tuởng đạo đức Hồ Chí Minh (07/06)
(HCM CityWeb)- Đó là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức của Người: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Trong bài giảng "Tư cách một người cách mệnh", Bác viết: "Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu ...
Xem theo ngày: